Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Email in geslo
Naziv podjetja

Organizacija/ podjetje/ponudnik, ki se želi vpisati v katalog strokovnjakov.

Naslov podjetja
Dejavnost podjetja

V primeru, da se kot ponudnik storitev osredotočate na specifično dejavnost oziroma dejavnosti, vas prosimo, da jo v namen boljšega pregleda kataloga označite. V primeru, da se ne osredotočate na specifično dejavnost, označite polje »Nismo osredotočeni na specifično dejavnost«.

Kontaktna oseba

Je odgovorna za prijavo podjetja in je na voljo za dodatne informacije.

Spletna stran podjetja

Navedite povezavo na prvo oziroma domačo spletno stran.
Oblika zahtevanega zapisa: http(s)://spletnastran.si

Prekliči